Sagornas författare

Inga-Lill Ottosson

Inga-Lill Ottosson föddes 1942. Hon har arbetat som lågstadielärare i 45 år, men har nu, med ålderns rätt, gått i pension. Genom åren har hon ofta berättat sagor, både för sina elever och sina barn och barnbarn. Det har varit gamla klassiska sagor, men emellanåt även berättelser hon själv hittat på. Efter pensioneringen skrev hon ner några av sina egna berättelser, som nu publicerats här. Hon har också gjort urvalet av de klassiska sagor som är publicerade här.

H C Andersen

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen. född 2 april 1805 i Odense, död 4 augusti 1875 på Østerbro i Köpenhamn, var en dansk författare. H.C. Andersen är tillsammans med Ludvig Holberg och Søren Kierkegaard, Danmarks internationellt mest kända författare och företrädare för den danska guldåldern. Andersen är mest känd för sina sagor (på danska: eventyr). Andersen skrev över 200 sagor, 1 000 dikter, 6 romaner och 50 skådespel och hans verk finns översatta till nära 150 språk.

Trots en fattig och enkel uppväxt och en problematisk skolgång kom Andersen att etablera sig som en författare som hade stöd av såväl kungen som det intellektuella etablissemanget och genom sina sagor även i de breda folklagren. 200-årsjubileet år 2005 medförde en ökad satsning på H.C. Andersen-forskningen och resulterade i en mängd litteratur kring författaren och i nyutgåvor och nyöversättningar av Andersens verk.

Under sin levnad hade Andersen många kontakter i Sverige, bland annat med Fredrika Bremer och Jenny Lind och många svenska författare har inspirerats av Andersen eller skrivit om honom, bland andra Elsa Beskow, Maj Fagerberg, Niklas Rådström, Olov Svedelid och Birgitta Trotzig.

Läs mer på Wikipedia

 

Bröderna Grimm

Bröderna Grimm

Jacob och Wilhelm Grimm, tillsammans kända som Bröderna Grimm, var två tyska språkforskare som har gjort sig mest kända genom att samla in och bearbeta folksagor. Som en biprodukt av sitt arbete med att undersöka det tyska språket publicerade bröderna åtskilliga sagor som tidigare förts vidare genom muntlig tradition. Den första upplagan av deras sagosamling Bröderna Grimms äventyr (originaltitel: Kinder- und Hausmärchen) kom ut 1812. I den sjunde och sista upplagan (1857) finns 211 sagor samlade. Anledningen till deras arbete var framförallt att kartlägga det tyska språkets historia.

Läs mer på Wikipedia     

Charles Perrault

Charles Perrault

Charles Perrault (12 January 1628 – 16 May 1703) var en fransk författare och ämbetsman. Som advokatson gick Charles Perrault i de bästa skolorna och blev själv advokat 1651. Senare blev han sekreterare till Jean-Baptiste Colbert och blev 1664 generalkontrollör vid departementet för de offentliga byggnaderna. Perrault vann inträde i Franska akademien 1671.

Perraults varaktiga berömmelse beror framför allt på en tunn bok med åtta berättelser som utgavs 1697: Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités: Contes de ma mère l'Oye. Charles, vid det laget 69 år, gav ut boken i sin son Pierres namn. På svenska är den känd som Gåsmors sagor, översatta flera gånger, bland annat av Hjalmar Gullberg (1955). Där finns de välkända sagorna Askungen, Törnrosa, Rödluvan, Mästerkatten i stövlar, Tummeliten med flera.

Läs mer på Wikipedia